• Sport- en beweegaanbieders gezocht voor het project Sportkanjers

  In Westland gaat het project Sportkanjers van start. Voor dit project zoeken wij sport- en beweegaanbieders die mee willen doen aan dit project. 

  Wat is Sportkanjers?
  Sportkanjers is een interventie voor kinderen die sociaal onhandig, verlegen, afhankelijk of (verbaal) agressief zijn. Het lukt deze kinderen niet altijd om succesvol lid te zijn van een sportvereniging.
  In Westland richten we ons specifiek op kinderen met een kleine achterstand, met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornis. Deze kinderen gaan naar het regulier onderwijs of naar het speciaal basisonderwijs. Ze hebben regelmatig moeite met hun motoriek en met sociaal-emotionele vaardigheden. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld autisme of ADHD, maar veel kinderen hebben ook geen diagnose. Vaak zijn deze kinderen al lid (geweest) van een vereniging, maar is het voor trainers lastig om goede begeleiding te geven.

  Sportkanjers streeft ernaar dat elk kind kan profiteren van het sportaanbod in de gemeente. Door Sportkanjers vergroten kinderen hun zelfvertrouwen, assertiviteit en zelfstandigheid. De interventie investeert in het opvoedkundig klimaat bij sportverenigingen, zodat sporttrainers meer vaardigheden in huis hebben om kinderen op sociaal-emotioneel vlak te begeleiden en het kind succesvol mee te laten sporten in een team.

  Wat is het plan in de gemeente Westland?
  De gemeente Westland heeft een eenmalige subsidie voor 2 jaar beschikbaar gesteld voor het realiseren van Sportkanjers. Het doel is om het rijke Westlandse sportleven voor alle kinderen toegankelijk te maken. We willen 2 dingen realiseren, namelijk:

  • Een breed netwerk aan verenigingen met Sportkanjertrainers
  • Een Sportkanjerclub onder leiding van een Sportkanjercoördinator

  Het idee en de realisatie van Sportkanjers is een samenwerking van de volgende partijen:
  Beweegcoach Westland, Kinderfysiotherapie Regio Westland, Vitis Welzijn en Sportief Advies. Zij hebben allen een rol bij de implementatie en bij de ondersteuning aan verenigingen. 

  Ben je geïnteresseerd in deelname aan dit project? Neem dan contact op met Beweegcoach Linda van Etten via 06-10754891 of L.vanEtten@vtvzhn.nl