• Training voor trainers in Sportkanjers

  Wat is Sportkanjers?
  Sportkanjers is een interventie voor kinderen die sociaal onhandig, verlegen, afhankelijk of (verbaal) agressief zijn. Het lukt deze kinderen niet altijd om succesvol lid te zijn van een sportvereniging.
  In Westland richten we ons specifiek op kinderen met een kleine achterstand, met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornis. Deze kinderen gaan naar het regulier onderwijs of naar het speciaal basisonderwijs. Ze hebben regelmatig moeite met hun motoriek en met sociaal-emotionele vaardigheden. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld autisme of ADHD, maar veel kinderen hebben ook geen diagnose. Vaak zijn deze kinderen al lid (geweest) van een vereniging, maar is het voor trainers lastig om goede begeleiding te geven.

  Sportkanjers streeft ernaar dat elk kind kan profiteren van het sportaanbod in de gemeente. Door Sportkanjers vergroten kinderen hun zelfvertrouwen, assertiviteit en zelfstandigheid. De interventie investeert in het opvoedkundig klimaat bij sportverenigingen, zodat sporttrainers meer vaardigheden in huis hebben om kinderen op sociaal-emotioneel vlak te begeleiden en het kind succesvol mee te laten sporten in een team.

  De gratis training:
  Sportkanjers helpt sporttrainers bij het scheppen van een veilig pedagogisch sportklimaat. In de training leren sporttrainers gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag tegengaan. Het scheppen van een veilig pedagogisch sportklimaat bevordert een goede sfeer tijdens de training, zodat ieder kind met plezier kan deelnemen aan sport.

  De Sportkanjertraining is al op verschillende verengingen gegeven en met succes! Een reactie van Ton Albertz, trainer van o13-3 bij Verburch; 

  'Als amateur trainer of coach heb ik te maken met kinderen met “beperkingen” als ADHD, ADD, LVB of autisme. Dat is geen probleem. Maar het helpt om handvatten te krijgen om hier op een juiste wijze mee om te gaan. Hierdoor verloopt de training of wedstrijd voor zowel mij als de spelers positiever.

  In hoog tempo werden we afgelopen woensdag bij Verburch door de professionals van Sportkanjers Westland bijgespijkerd in mogelijke gedragingen door ons als kader.  Een interessante avond waar ik zeker iets van heb opgestoken'.

  Ook een Sportkanjertraining op jouw vereniging? Neem dan contact op met Beweegcoach Linda van Etten via L.vanEtten@vtvzhn.nl of 06-10754891.