• Uniek Sporten

  Sporten en bewegen is niet alleen gezond, maar ook erg leuk om te doen! Het is goed voor je conditie, je wordt er fit en vrolijk van én tijdens het sporten kun je sociale contacten opdoen. Uniek Sporten vindt daarom dat sporten voor iedereen belangrijk is, een beperking hoeft daarbij geen

  Lees meer

  Train de trainer in Sportkanjers

  Wat is Sportkanjers? Sportkanjers is een interventie voor kinderen die sociaal onhandig, verlegen, afhankelijk of (verbaal) agressief zijn. Het lukt deze kinderen niet altijd om succesvol lid te zijn van een sportvereniging. In Westland richten we ons specifiek op kinderen met een kleine

  Lees meer

  In het Westland zijn 5 Sportkunde studenten aan de slag gegaan om de Beweegcoach te ondersteunen. Zij gaan aan de slag met het opstellen van een marketing en communicatieplan en een onderzoek doen t.b.v. het Sportkanjer project.   

  Lees meer

  2 van pagina 34