• Sportakkoord Westland

    In het Westland zijn we vorig jaar gestart met het lokaal Sportakkoord Westland. Het doel is dat iedereen met plezier deel kan nemen aan sporten en bewegen. Er zijn vier pijlers omschreven waaronder de pijler Inclusief Sporten en Bewegen.

    Er is budget beschikbaar voor de uitvoering van het lokale sportakkoord. Heeft u een goed idee? Dan kunt u een aanvraag indienen via de website van Vitis Welzijn.

    Voor vragen kunt u terecht bij de Beweegcoach via beweegcoachvtv@vtvzhn.nl