• Keurmerk beweegcoach Westland

  Met het klankbord hebben we het keurmerk (on)beperkt sporten ontwikkeld. Het keurmerk is er voor alle sportverenigingen en beweegaanbieders die open staan voor het sporten voor mensen met een beperking.

  Het keurmerk zal uitgerold worden binnen het hele Westland, op deze manier is het voor mensen met een beperking duidelijk waar ze kunnen sporten in het Westland.

  Het keurmerk staat symbool voor: wij staan open voor de doelgroep mensen met een beperking binnen onze sportvereniging/organisatie (hier zitten eisen aan verbonden).

  Dit keurmerk werkt twee kanten op: 
  Voor de doelgroep -> weten waar ze kunnen sporten/bewegen. 
  Voor de sportaanbieders -> laten zien dat ze open staan voor sporters met een beperking.

  Aanvragen keurmerk
  Wilt u een keurmerk aanvragen voor uw sportvereniging? Dat kan via dit formulier. U kunt het formulier ingevuld terugsturen naar beweegcoachvtv@vtvzhn.nl