• In het Westland zijn we vorig jaar gestart met het lokaal Sportakkoord Westland. Het doel is dat iedereen met plezier deel kan nemen aan sporten en bewegen. Er zijn vier pijlers omschreven waaronder de pijler Inclusief Sporten en Bewegen. Er is budget beschikbaar voor de uitvoering van het lokale sportakkoord. Heeft u een goed idee? Dan kunt u een aanvraag indienen via de website van Vitis Welzijn. Voor vragen kunt u terecht bij de Beweegcoach via beweegcoachvtv@vtvzhn.nl  

  Lees meer

  Als je een lichamelijke beperking hebt, kun je niet altijd zomaar een sport uitoefenen. Daar kun je soms een hulpmiddel voor nodig hebben, zoals een sportrolstoel. Maar hoe kom je daar aan? Een sportrolstoel kun je aanvragen bij de gemeente via de WMO.  In de gemeente Westland vind je op hun website meer informatie over het aanvragen van hulpmiddelen.  https://www.gemeentewestland.nl/zorg-en-ondersteuning/wmo/wmo-diensten.html  Ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf de leeftijd van 18 jaar maximaal € 17,50 per vier weken. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet gekeken naar de

  Lees meer

  Sport doet iets met je! Wat doet het met jou? Dit is het thema van de Nationale Sportweek die deze week landelijk plaats vindt.  Ook in het Westland kun je mee doen aan sport. Tijdens deze week zijn er verschillende sportaanbieders die proeflessen aanbieden aan mensen met een beperking. Dat kan in hun reguliere lessen zijn of in een speciaal team. Wil je een sport uitproberen? Dan is dit je kans!  In de schema’s vind je aan welke sport je mee kunt doen, voor wie het is en waar en wanneer het is. Meld je van te voren even aan als je mee wil doen, door contact op te nemen met de

  Lees meer

  2 van pagina 35